Axplock ur arkivet. Några utförda reklam- och kommunikationsuppdrag.