Examendags på Hyper Island

Examendags på Hyper Island

Efter ett års veckopendlande till Stockholm tar Lotta sin examen från utbildningen Interactive Art Director (numera omdöpt till Design Lead). Klassens 60 studenter har drillats av branschspecialister i fyra olika moduler – branding, UX, tech och business med målsättningen att ingå i, eller leda, effektiva team för de kreativa näringarna (dvs design- och reklambyråer, startups, spel- och musikindustrin mm). I utbildningen ingår därför även gruppdynamik, konflikthantering, workshop-ledarskap, olika affärsmetodiker och en grym metod för att lösa olika problemformuleringar i grupper med olika typer av kompetens. Under året har det varit tre intensiva crossprograms med skolans övriga utbildningar för uppdragsgivarna Läkare utan gränser, Electrolux och House of Wella.

Upplevelsebaserat lärande är en av anledningarna till varför den kreativa affärsskolan Hyper Island samlar yrkesverksamma art directors, produktutvecklare, webbdesigners m.fl. från jordens alla hörn. I Lottas sista business-modul heter uppdragsgivarna Axel Johnson-koncernen, Statistiska centralbyrån och ICA Gruppen. Teamet består här av kreatörer från Danmark, Sydkorea, USA, Spanien, Sverige, Brasilien, Italien, Indien och Finland.